Studenti rozvíjejí své pedagogické dovednosti

Jaké to je být učitelem, stát na druhé straně? Jaké to je klást otázky a usilovat o to, aby žáky hodina bavila? Jak udržovat žáky aktivní během výuky? To vše mohou zjistit studenti našeho gymnázia a mohou rozvíjet své pedagogické dovednosti při výuce žáků třetího trojročí v ZŠ Labyrint ve Lhotě.

Ve středu 21. 9. si role vyučujících vyzkoušely Anastázie Ševčíková a Anežka Flídrová, obě ze 7. A třídy, které si připravily téma ze zeměpisu – geografie Evropy. Děvčata byla moc šikovná, měla připravené pracovní listy, prezentaci, Kahoot i badatelský úkol a žáci reagovali na jejich výuku skvěle. Zapojte se i vy do projektu spolupráce se ZŠ Labyrint a kontaktujte emailem vyučující paní Hanzlikovou.

Příspěvek připravila: Mgr. Zdeňka Hanzliková