Přivítání nových žáků proběhlo netradičním způsobem

V letošním školním roce jsme přivítali žáky 1. ročníků jinak než obvykle. Potkali jsme se s nimi na Slezské univerzitě v Opavě, která nám již několik měsíců poskytuje zázemí. Žáci se setkali s vedením školy, poznali činnosti jednotlivých předmětových komisí a zjistili, co jim škola může nabídnout a na koho se mohou obrátit, když to bude potřeba. Všem našim žákům přejeme, aby se s námi cítili dobře a prožili spoustu krásných okamžiků na našem gymnáziu.