Dnes slavíme dvousté narozeniny Gregora Johanna Mendela

Dnes je to přesně 200 let od doby, kdy se narodil zakladatel genetiky Gregor Johann Mendel.

V Opavě strávil několik let jako student místního gymnázia. Gymnázium v té době sídlilo v budově někdejší jezuitské koleje, dnes Slezského zemského archivu.

Systematická výuka přírodních věd tehdy v gymnaziálních osnovách nebyla, ale Opava se již v té době pyšnila muzeem s přírodovědným zaměřením, prvním v českých zemích, a rozsáhlou knihovnou. Předpokládá se, že Mendel díky lásce k přírodovědě obě tyto místa navštěvoval.

Opava a naše gymnázium se k osobnosti Mendela hrdě hlásí. Již 30 let nese jeho jméno starší z opavských gymnázií, naše Mendelovo gymnázium. Třicetileté výročí nám od dubna připomíná jabloň Mendelova gymnázia, kterou žáci a učitelé vysadili v zahradě Mülerova domu. Dobu jeho studia pak připomíná pamětní deska na budově bývalé jezuitské koleje a Mendlova je i ulice na kylešovském kopci. Od 2. května naleznete ve Smetanových sadech (vedle kostela sv. Janů) vysazený Mendelův strom. Místo výsadby i druh dřeviny jsme vybrali záměrně. Mendelův strom poroste v blízkosti budovy, ve které Mendel studoval a zároveň se nachází na dohled od našeho gymnázia.

Oslavy budou pokračovat i nadále. Na stránkách https://www.opava-city.cz/mendel200/ pak naleznete bližší informace.