Zúčastnili jsme se celostátního kola SOČ v Kutné Hoře

Ve dnech 10. – 12. 6. proběhlo celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti v Kutné Hoře. Moravskoslezský kraj reprezentovalo celkem 27 studentů. Z Mendelova gymnázia letos postoupil do celostátního kola SOČ rekordní počet studentů v různých oborech, konkrétně 6. Jednalo se vítěze krajského kola nebo studenty, kteří se umístili na druhém místě. Za chemii nás reprezentoval Daniel Myšák, za biologii Vít Šindelář, za obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství nás reprezentovala Michaela Moravcová, za ochranu a tvorbu životního prostředí reprezentoval Kryštof Hoza, obor filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory zastupovali Viktor Hartmann a Dominik Kalouda a za obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby reprezentovala Mendelovo gymnázium Marie Janovská.

Ze Slezského gymnázia se zúčastnil student Matěj Tvarůžka v oboru ochrana a tvorba životního prostředí. Všichni účastníci si užili třídenní akci v Kutné Hoře na hostitelském gymnáziu Jiřího Ortena a zvládli pobyt i za ztížených podmínek, protože studenti byli ubytování v tělocvičnách nebo v hudebně. Vyučující gymnázia Jiřího Ortena se nicméně velmi snažili nám vše zpříjemnit, kuchařky ve školní jídelně se o nás skvěle starali a součástí doprovodného programu byl volný vstup do Chrámu svaté Barbory. Samotná Kutná Hora je nádherné historické městečko, které je od roku 1995 zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Obhajoby prací našich studentů byly opravdu excelentní, ale bohužel jsme nedosáhli na medailová umístění. Nejlepším studentem Moravskoslezského kraje se stal Ondřej Hurina ze Střední průmyslové školy, Ostrava – Vítkovice, který v oboru strojírenství, hutnictví a doprava zvítězil s vlastním vytvořeným modelem auta TATRY.

Tímto bych chtěla poděkovat všem studentům, kteří reprezentovali naše gymnázium, za úspěšnou reprezentaci a přeji všem hodně studijních úspěchů v dalším studiu. Někteří jsou již absolventy a naše gymnázium opouštějí.

Milí Mendláci, můžete se i vy pokusit pracovat na SOČ, je to významné pro nastartování vědecké kariéry, úspěšní studenti jsou v hledáčku vysokých škol, získáte nová přátelství, nové kontakty a vyzkoušíte si odbornou práci pod vedením odborných konzultantů na vědeckých pracovištích VŠ.

Příspěvek připravila: Zdeňka Hanzliková