Přednášel u nás profesor Anton Fojtík, otec nanotechnologií

Ve středu 8. června proběhlo na půdě Slezské univerzity jedinečné setkání studentů Mendelova gymnázia s profesorem Fojtíkem, s významným českým vědcem, průkopníkem experimentálních výzkumů nanostruktur, s nositelem řady významných vědeckých a odborných ocenění.

Přednášku pro naše studenty zprostředkoval Ing. Markovič, který pozval pana profesora Fojtíka z Prahy do Opavy a kterému bychom chtěli touto cestou velmi poděkovat. Pan profesor přednášel o historii vývoje nanotechnologií, o výzkumech svého týmu, které kdysi byly nedoceněny a teprve po letech došli vědci k závěru, že mají v mnohem pravdu. Přednáška byla zaměřena především na obrovské využití nanotechnologických materiálů v praxi. Od povrchu na konstrukcích vesmírných raket, kde nanočástice odolávají velmi vysokým teplotám, po využití v medicíně např. při léčbě Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, při léčbě onkologických onemocnění a rovněž při léčbě potíží způsobených cukrovkou. Profesor Anton Fojtík je celosvětově uznávanou kapacitou v oboru nanotechnologií. Vyučuje rovněž na mezinárodních univerzitách a spolupracuje s celou řadou vědeckých pracovišť po celém světě. Je neuvěřitelně vitální a stále velmi rád pracuje ve své výzkumné laboratoři. Po profesoru Fojtíkovi a jeho blízkém spolupracovníkovi z Berlína je pojmenováno mezinárodní ocenění tzv. Fojtík – Hengleinova cena, kterou každé dva roky získá významný vědec v oboru nanotechnologií. V roce 2014 publikoval knihu: NANO – fascinující fenomén současnosti, která je považována za výbornou učebnici o nanostrukturách a jejich využití.

V současnosti působí prof. Ing. Anton Fojtík, CSc. jako vědecký pracovník a profesor na Fakultě biomedicínského inženýrství, na ČVUT v Praze. Děkujeme profesoru Fojtíkovi za inspirující přednášku a panu inženýru Markovičovi za zprostředkování a možnost této akce.

příspěvek připravila: Zdeňka Hanzliková

autorka fotografií: Barbora Bitomská