6 soutěžících postupuje do celorepublikového kola SOČ

Od poměrně brzkého rána pondělí 9. května se do Ostravy-Poruby dopravovalo 9 studentů Mendelova gymnázia, aby během několika málo následujících hodin obhajovali své práce na krajské přehlídce SOČ a jeden po druhém dokazovali (nejen) jednotlivým porotám, že jsou opravdovými odborníky ve svých oborech. A že práce studentů Mendláku, jsou bezesporu stavěné na postup do republikového finále. Dělo se tak v prostorách Vysoké školy báňské, která se tak toho dne stala nesporným středobodem vědeckého pokroku.

Na seznamu postupujících do republikového finále Mendlák reprezentuje hned několik jmen, Daniel Myšák, Vít Šindelář, Michaela Moravcová, Kryštof Hoza, Marie Janovská, Viktor Hartmann a Dominik Kalouda.

Na fotografii je také student Slezského gymnázia, Matěj Tvarůžka, jehož práci vedl mimo jiné pedagog našeho gymnázia.

Kolem poledne už bylo u některých oborů jasno, a zatímco někteří jsme si již mohli vzájemně blahopřát, jiní ještě bojovali. Vzhledem k výše zmíněnému počtu postupujících se jistě vyplatilo počkat až do vyhlášení výsledků posledních, přírodovědných oborů.

Co tomu všemu vlastně předcházelo? Začněme od začátku. Několik měsíců zpátky jsme si vybírali témata, sháněli konzultanty,… No, možná ne tak moc od začátku. Alespoň vy můžete být této části ušetřeni. Začátkem února jsme tedy o kvalitě našich prací přesvědčili školní porotu, koncem března se nám to samé povedlo i u porot okresních a nyní krajské poroty potvrdily, že se rozhodně nejednalo o náhodu.

Doufejme, že historické kulisy Kutné Hory budou v červnu svědky historických úspěchů v celostátním kole.

Marie Janovská 6.A