Účast Opavy rozšířena také na mezinárodní debatní turnaje

Ve dnech 9. –13. 4. se 7 opavských debatérů zúčastnilo mezinárodního debatního turnaje Prague debate spring, který však z důvodu nejistých epidemiologických podmínek probíhal online.

Prague debate spring patří k velmi uznávaným mezinárodním turnajům a je každým rokem očekáván debatními kluby z celého světa. Mimo to se mezinárodní turnaje debatují ve formátu World schools, se kterým se část z naší delegace setkala úplně poprvé. I přes tuto obrovskou prestiž a nový formát však naši debatéři nezanikli v davu.

Debatní turnaj probíhal ve dvou kolech z nichž 2 byly na teze připravené a 3 nepřipravené, kde debatéři museli svou argumentaci sestavit s časovým omezením jedné hodiny. Připravené teze se debatovaly na témata „THBT (This house believes that) large technology companies should not be eligible for patent protection.“ a „TH prefers the Kyoto protocol mechanism“. V nepřipravených kolech se pak debatéři setkali například s tezí na zákaz soukromého školství.

Naše 2 týmy, a to sice Ewoci (Renáta Kotůlková 7. A, Viktor Hartmann 7. A a Kristýna Bohlová 2. B) a Femmes Fatales (Anežka Mařádková 1. D, Tereza Šípková 5. A, Nora Tenglerová 5. A a Vojtěch Martínek 2. C) se se všemi koly popraly na jedničku.

Týmu Ewoci se po debatách s týmy z Číny, Dánska nebo Izraele podařilo vybojovat tři výhry z pěti a z turnaje si odváží 36. místo z 81 týmů. Týmu Femmes Fatales se podařilo získat výhru v tezi na veřejně prospěšné práce.

Řečnicky se z Opavské reprezentace nejlépe umístil Viktor Hartmann s bodovým průměrem 70. 00, v patách za ním se pak umístily jeho spoludebatérky Renáta Kotůlková s průměrem 68. 60 a Kristýna Bohlová s průměrem 68. 20.

Z turnaje si všichni debatéři odvezli nejen cenné debatní, ale také jazykové a vědomostní zkušenosti a znalosti. Děkujeme městu Opava za finanční příspěvek.

Autor příspěvku – Renáta Kotůlková