Učíme se společně a přináší nám to radost

Projekt spolupráce Mendelova gymnázia a ZŠ Labyrint skvěle pokračuje. Studenti MGO vedou studentské lekce ze zeměpisu, přírodopisu, chemie a fyziky pro žáky třetího trojročí a rozvíjejí své pedagogické dovednosti. Získávají první cenné zkušenosti, které jim poskytují také zpětnou vazbu o jejich pedagogickém umění.

Nicméně u některých můžeme hned po prvním výstupu říct, ano, je to učitel, už se jako učitel narodil. Často si to studenti i pozorující učitelé opravdu užívají. Krásné je pozorovat, jak to našim studentům přirozeně jde, jak významnými osobnostmi jsou, jak s nimi děti výborně spolupracují, jak jsou empatičtí a jak si užívají spontánní chování dětí, které se umí dokonale zapojit do nějaké hry a hrát opravdu na 100%.

V březnu proběhly dva studentské workshopy a to ze zeměpisu a přírodopisu. Dvouhodinovou lekci ze zeměpisu o státech Severní a Střední Ameriky si připravili studenti: Štěpán Plaček a Vojtěch Gališ z 3. D třídy. Dvouhodinovou lekci z přírodopisu si připravili: Michal Grufík z 3. D a Pavel Šimeček z 3. B, tématem byly rostlinné vegetativní orgány. V dubnu žáci třetího trojročí dorazili na přírodopis a chemii na MGO, pracovali na badatelských úkolech v chemické a biologické laboratoři a celá výuka byla pojata jako odpoledne s J. G. Mendelem. Na začátku května vedly studentský workshop studentky 3. B třídy: Natálie Papugová a Martina Fialová. Tématem byly včely, jejich život ve společenstvu, chování a produkty, které nám poskytují.

Všichni studenti MGO si vždy připravuji pracovní listy, prezentace a hry k opakování k danému tématu. Všechny aktivity a přípravy jsou předem diskutovány s pedagogem. Tato spolupráce je cenná pro naše studenty i pro žáky ZŠ Labyrint a tyto studentské workshopy vedené gymnaziálními studenty plně zapadají do koncepce Montessori vzdělávání v dané věkové kategorii. Budeme se tedy těšit na spolupráci v dalším školním roce.

Příspěvek připravila: Zdeňka Hanzliková