Vysadili jsme Mendelův strom

Dnes, v krásný slunečný den, jsme ve Smetanových sadech zasadili jako připomínku 200 výročí narození J. G. Mendela krásný dub, „Mendelův strom“. Místo výsadby i druh dřeviny jsme vybrali záměrně. Mendelův strom poroste v blízkosti budovy, ve které Mendel studoval (nynější budova Zemského archivu). Zároveň se nachází na dohled od gymnázia, které nese jeho jméno již 30 let. Často se nás lidé ptají, proč jsme si vybrali právě dub. Dub je stromem slovanským i germánským a Mendel mluvil česky i německy. Je houževnatý, podobně jako byl JGM.

Dnešní událost moderovala naše vyučující Jana Prošvicová a krátký vstup měly i Adéla a Eliška, studentky 3. ročníku. Ty nám představily dub jako strom s bohatou minulostí. Celé setkání probíhalo v příjemné atmosféře i díky našim hostům a hudební vložce Vanesy Soares a školního sboru Mendel voices.

Jsme velice rádi, že naše pozvání přijali významní hosté, kteří tuto výjimečnou akci svou přítomností i proslovem podpořili. Milých slov směrem ke studentům našeho gymnázia jsme se dočkali od ministra financí pana Zbyňka Stanjury, který během své řeči zavzpomínal i na svá studentská léta u nás na gymnáziu. Přítomné pozdravil i pan Herbert Pavera, senátor Senátu Parlamentu ČR. Dorazil také pan Igor Hendrych, člen Poslanecké sněmovny ČR. Pana primátora zastoupili jeho náměstci, Michal Jedlička a Michal Kokošek. Proslov směrem k přihlížejícím měla i ředitelka našeho gymnázia Monika Klapková, která hovořila o životě a strastiplné cestě J. G. Mendela za jeho významnými objevy na poli genetiky. Osobní dopis Mendelově stromu předčítal náš pedagog Adam Wiltsch. Stromu pak požehnal opavský děkan Václav Koloničný. Dorazil i bývalý řediteli gymnázia Jan Mrázek, díky kterému se od roku 1992 jmenujeme Mendelovo gymnázium.

Děkujeme všem, kteří se na realizaci celé akce podíleli – všem výše jmenovaným a dále pak panu Jiřímu Vaníčkovi a paní Janě Foltysové, také vyučujícím gymnázia Adamu Wiltschovi a Barboře Bitomské a samozřejmě všem, kteří dnes do parku zavítali, aby společně s námi vzdali hold nejen dubu, ale i samotnému Mendelovi.

Proslov ředitelky Mendelova gymnázia

Projev studentek MGO

Dopis Adama Wiltsche