MVL pokračovaly dalším úžasným vystoupením

V pokračování, již 16. Moderních výzev, jsme měli tu čest přivítat vysokoškolského pedagoga, lingvistu, překladatele, básníka, a také našeho absolventa doc. Miroslava Černého.

Vzhledem k oboru, kterému se pan doc. Černý věnuje, jsme měli možnost si vyslechnout přednášku na téma „Jak umírají jazyky a proč je chránit.“

Celé vystoupení nám přineslo nejen zdůvodnění tématu, ale taky úžasnou statistiku současných jazyků, procentuální vyjádření jazyků, které se ztrácejí, dozvěděli jsme se, že jazyky nejsou mrtvé, ale mohou být tzv. dřímající, spící. Jako příklad může sloužit cornština, což je jazyk z oblasti Cornwallu, kterým se přes 3 století nemluvilo, ale dnes se k němu vrací nadšenci, kteří chtějí uchovat jeho originalitu a zvláštnost a dědictví předků. Myslím, že v každém posluchači rezonovalo, jak s každým odcházejícím jazykem odchází kus lidského dědictví, velký kus lidské kultury, vývoje celého našeho společenství. Neméně zajímavou částí vystoupení pana doc. Černého byly jeho vzpomínky na návštěvy domorodých kmenů po celém světě a brilantní uvedení názvů kmenů a jazyků, kterými tyto kmeny mluví. Pan doc. Černý navštívil přes stovku zemí na naší planetě a to jej řadí mezi nejzcestovalejší Čechy. Jak už je zvykem na Moderních výzvách, došlo také na zodpovězení dotazů.

Každopádně s tak erudovaným člověkem, jako je pan doc. Černý by se dalo diskutovat dlouhé hodiny. Moc děkujeme!

Autorka příspěvku: Mgr. Jana Prošvicová