Představila se nám katedra chemie Ostravské univerzity

Ve středu 12. 1. 2022 se studenti chemických seminářů z třetích ročníků vydali na exkurzi na katedru chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Uvítala nás zde velmi přátelská atmosféra, vlastně můžeme říci, že se jednalo o den otevřených dveří určený speciálně pro nás. Nejdříve nám pan docent Roman Maršálek společně s vedoucím katedry panem docentem Václavem Slovákem představil možnosti studia na této univerzitě a poté na nás čekaly nachystané úkoly v chemických laboratořích.

V laboratoři fyzikální chemie nás pan profesor Boleslav Taraba zasvětil do tajů oscilačních reakcí, když nám předvedl Bělousov – Žabotinského reakci. V laboratoři biochemie studenti dle instrukcí paní doktorky Marty Bukáčková izolovali rostlinné proteiny z mouky, poté pomocí spektrofotometru změřili absorbanci a vypočítali procentuální zastoupení albuminů, globulinů, prolaminů a glutelinů. Na třetím stanovišti nás čekal úkol s názvem „Protřepat nebo zamíchat“. Studenti „soutěžili“ s míchačkou a třepačkou, kdo rychleji připraví roztoky a komu rychleji proběhne reakce.

Děkujeme paní doktorce Trčkové za zprostředkování a zorganizování celé exkurze i celému týmu katedry chemie za laskavý, vstřícný a přátelský přístup k našim studentům. Těšíme se na další spolupráci.