Novoroční proslov 2022

Milí studenti, milí kolegové a zaměstnanci školy,

Vítám vás v novém roce 2022. Jaký asi bude, neumíme odpovědět, ale víme, že je to rok významných výročí pro Mendelovo gymnázium. V roce 1883 vzniklo v Opavě české gymnázium, které v roce 1992 získalo přízvisko Mendelovo, letos to bude již 30 let. Letošní rok se ponese ve znamení oslav 200 let výročí narození Johanna Gregora Mendela, velice všestranného vědce, známého především jako zakladatele genetiky. Letošní rok byl proto vyhlášen rokem Mendela, tato událost se významem dotýká nejen našeho gymnázia, Opavy, ale také celé České republiky. Po celý rok budou probíhat rozmanité akce na počest tohoto velikána, na kterých se bude Mendelovo gymnázium podílet.

Letos se staneme poprvé spoluorganizátory Hradeckého slunovratu, na školním dvoře budou probíhat koncerty, přednášky a besedy. Budou pokračovat projekty jako jsou Moderní výzvy lidstva, fotografická soutěž Já miluji Opavu, Mendlákem na zkoušku, budeme organizovat přírodovědnou soutěž pro celý kraj a již tradičně TMF. Budeme sázet stromy, pořádat sbírky pro potřebné, naši studenti si vyzkouší učení mladších žáků.

Bude to ale také rok, kdy dokončíme Projekt konektivity školy, jehož cílem je dostat do školy kvalitní fungující prvky počítačové sítě, včetně stoprocentního pokrytí wifi signálem.

V souvislosti s tím bych chtěla zmínit, že než se dokončí projekt, nebude ve většině učeben fungovat wifi, přechodem na nový systém dostanou studenti nová hesla na přihlášení do e-mailu i do MS Teams od svých třídních učitelů. Nové heslo bude platit i pro přihlášení na wifi, bude vygenerováno během následujících dní. V minulém roce byly dokončeny mnohé rekonstrukce školy, máme nový výtah a bezbariérová WC, vyměněná okna, novou fasádu, zrcadlový sál, byly provedeny sanace zdiva a rekonstrukce opěrné zdi u Zimního stadiónu. Ještě nás čeká náročná rekonstrukce elektřiny v celé škole, která proběhne od června do konce září. V souvislosti s tím bude zkrácené vyučování jak v červnu, tak i v září, kdy bude v obou měsících vyhlášen týden ředitelského volna, a dva týdny budou vyučovány distančním způsobem ve zvláštním režimu MŠMT. Prosím všechny studenty i vyučující, aby s tím počítali a aby přizpůsobili výuku těmto mimořádným podmínkám.

Letošní rok nám začal ve škole testováním, které bylo rozšířeno pro všechny studenty i zaměstnance a bude probíhat první 2 týdny v pondělky a ve čtvrtky. Veškeré informace k testování naleznete na webu školy.

Doufám, že v letošním roce budeme pokračovat v naplňování vize školy, aby byl Mendlák vnímám jako škola s dobrým srdcem, kde bude samozřejmostí důvěra, respektující komunikace, týmová práce a spolupráce, poctivost a otevřenost v jednání, tvůrčí prostředí a vzájemná inspirace

Přeji nám všem do nového roku, aby nás vzdělávání bavilo a dělalo náš život lepším a krásnějším. Abychom mohli přispět k tomu, že náš svět bude lepším místem k životu.

Krásný nový rok.

Monika Klapková