Mendlákem na zkoušku

První etapa je za námi, připravujeme se na další…

S novým rokem vstupujeme do 2. etapy naše školního projektu Mendlákem na zkoušku, který začne pro 2. skupinu žáků 11. 1. 2022. Tento projekt je určen žákům 9. tříd základních škol, kteří mají zájem o studium na čtyřletém gymnáziu a chtějí poznat skutečný studijní život Mendláka se vším všudy.

V 1. etapě proběhly tři jednodenní setkání, kdy byli žáci ZŠ součástí třídního kolektivu 4. A třídy nižšího gymnázia. Žáci ZŠ se tak dostali do kolektivu stejně starých spolužáků a díky tomu jsme mohli probírat učivo beze změny, protože tu samou látku probírají i na základních školách. Deváťáci se díky půleným hodinám dostali i do našich odborných laboratoří chemie, biologie a fyziky. Setkali se s řadou našich vyučujících a poznali jejich specifické způsoby vedení výuky. Ochutnali také oběd v naší školní jídelně. Za těch společných 18 hodin prošli předměty jako matematika, český jazyk, anglický jazyk, chemie, biologie, fyzika, občanka, dějepis a zeměpis. Po celou první etapu se žákům ZŠ věnovala koordinátorka projektu Barbora Bitomská, vedení školy a 15 vyučujících našeho gymnázia.

A proč plánujeme v projektu pokračovat i příští školní rok? Chceme, aby si žáci ZŠ udělali celkový obrázek o tom, jaké to skutečně je, když se z vás stane student našeho gymnázia. Chceme, abyste se setkali s našimi Mendláky a mohli se jich zeptat na to, co vás zajímá. Chceme, abyste poznali naše kantory nejen z vyprávění. Jednoduše vám chceme nabídnou něco, co by vám v posledním roce studia mohlo pomoci rozhodnout se ohledně vaší studijní budoucnosti. A pokud se rozhodnete na základě vlastní zkušenosti stát součástí kolektivu Mendláků, budeme velice rádi.

S nabídkou zapojení se do projektu přijdeme i příští školní rok. Vše bude včas zveřejněno.