Úspěch našich nejmladších v Pythagoriádě

Velkou pochvalu si zaslouží 31 studentů nižšího gymnázia – úspěšných řešitelů školního kola oblíbené matematické soutěže Pythagoriády, kteří nás na začátku prosince velmi úspěšně reprezentovali v kole okresním. A jakých výsledků dosáhli?

Z důvodu uzavření škol bohužel neproběhlo v loňském školním roce okresní kolo Pythagoriády. Soutěž byla tedy přesunuta na 7. a 8. prosince roku 2021. Do okresního kola letos postoupili všichni úspěšní řešitelé kola školního (ti, co vyřešili 10 a více úloh z 15 zadaných). Podařilo se to 15 žákům z 1.A, dvěma žákům z 2.A, 12 žákům z 3.A a dvěma žákům ze 4.A.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci proběhla soutěž ve všech krajích ČR elektronickou formou. Žáci soutěžili ve svých domovských školách pod dohledem vyučujícího a, prostřednictvím videokonference, také pod dohledem organizátora okresního kola. Řešili úlohy písemnou formou jako obvykle, novinkou bylo odevzdávání žákovských řešení prostřednictvím elektronického formuláře.

A jak to vše dopadlo?

V kategorii 6. tříd (prima) se umístil na vynikajícím 1. až 2. místě Daniel Rod, na děleném 3. až 5. místě 2 naši žáci – Klára Šímová a Daniel Bielatzek. Úspěšnými řešiteli jsou ještě Adam Ondřej a Radek Špánek, kteří se umístili na 6. až 10. místě.

V kategorii 8. tříd (tercie) se na vynikajícím 1. až 2. místě umístili 2 naši žáci – Markéta Šimečková a Eliška Valíková. Na 3. až 5. místě je Michael Kramář, na 6. až 10. místě Marie Onderková. Úspěšnými řešiteli této kategorie jsou ještě Vojtěch Obrusník, Terezie Bachová, Karolína Bittová, a Anna Krybusová.

V kategorii 9. tříd (kvarta) se na výborném 2. až 6. místě umístili Klára Marcolová a Jakub Zelinka se ziskem 14 bodů.

Všem účastníkům okresního kola moc gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Autor příspěvku: Mgr. Petr Hruda