Školní konference 2021

Víte, kdo jsou to Ewoci? Nebo kteří naši studenti to dotáhli ve své soutěži až do mezinárodních kol v Šanghaji a v Pekingu? A co mají společného stromy a opavská sběrna Opametal? A co taková zkratka HTO SNO? Studenti a studentky prvního ročníku čtyřletého studia a 5.A se v pátek 10. prosince v aule Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě zúčastnili školní konference, na níž je vesměs starší gymnazisté (ale byli mezi nimi i žáci a žákyně nižšího gymnázia) zábavnou formou informovali o všem možném, co se na našem ústavu děje. Každý si mohl vybrat – ať se jednalo o uměníchtivého studenta či studentku chtějící se zdokonalit v přírodních vědách. Celou konferencí zdařile a neotřele prováděli zástupci Debatního klubu Mendelova gymnázia. Po loňské vynucené přestávce vlivem pandemie byli jak organizátoři a vystupující (tímto je potřeba poděkovat Slezské univerzitě za zapůjčení prostor), tak jistě i posluchači vděčni za to, že se mohli fyzicky setkat a navzájem se obohatit.