Začátek školního roku s debatováním

Debatní klub našeho gymnázia má za sebou produktivní začátek školního roku, který byl úspěšnější, než jsme si dovolili doufat.

Nejdříve jsme se v termínu od 24. do 26. září účastnili školení debatérů a rozhodčích, které proběhlo na škole Open Gate v Babicích u Prahy. Po překonání dlouhé cesty na místo jsme se ubytovali a s plným nasazením se vrhli do našich programů.

Školení debatérů se za náš klub účastnilo celkem 17 debatérů. Ze třídy 2. D to byla Tereza Teplanská, ze třídy 4. A Marie Heidrová, ze třídy 5. A David Wagner, Hynek Čuška, Marek Gjonlič, Matyáš Rožnovský, Nora Tenglerová, Ondřej Jaroš a Tereza Šípková, ze třídy 1. B Veronika Štáblová, ze třídy 1. C Patrik Štencel, Zuzana Sladká, Karolína Neugebauerová, Kristýna Monišova, Michaela Nevřelová a Julie Havrlantová a ze třídy 1. D Anežka Mařádková. Všechny je čekala hned v den příjezdu ukázková debata, v průběhu soboty několik školících bloků a nakonec měli možnost si sami debatování vyzkoušet a to ve dvou samostatných debatách na teze „Odborná a naučná literatura by měla být dostupná zdarma“ a „Umělecké předměty (hudební a výtvarná výchova) by měly být od druhého stupně základní školy nahrazeny informatikou“.

Školení rozhodčích se potom účastnili celkem 4 studenti naší školy. Byli to Vít Šindelář (4. B), Patrik Plaček (3. C) a Jan Vilč a Renáta Kotůlková (7. A). Po dlouhé sérii přednášek se následně ve dvou zkouškách rozhodlo, zdali dostanou akreditaci a stanou se rozhodčími. Jednalo se o psaný test a samotné rozhodnutí debaty. Po posouzení metodiky nakonec akreditaci dostali Vít Šindelář, Jan Vilč a Renáta Kotůlková.

Ještě větší a důležitější akcí byl 1. turnaj debatní ligy, který se konal v termínu 22. až 24. 10. 2021 nikde jinde než na našem gymnáziu. Jednalo se o prozatím největší turnaj v historii Asociace debatních klubů, na kterém proti sobě debatovalo celkem 34 týmů. Sami jsme do boje vyslali následujících 6 týmů. Lithium ve složení Anežka Mařádková a Dominika Musilová (1. D) a Ondřej Jaroš (5. A), N² ve složení Patrik Štencel a Zuzana Sladká (1. C), Kateřina Volná (1. D) a Adéla Vaňková (1. B), Quentiam Dolor ve složení Patrik Plaček (3. C), Tereza Teplanská (2. D) a Artur Kristýnek (6. A), Castoroides Invicta ve složení Vít Šindelář (4. B), Julie Bogdány (7. A) a Anna Vavrošová (2. B), ?!?!!? ve složení Regina Knapíková (7. A), Jakub Skopal (3. D) a Kristýna Bohlová (2. B) a Ewoci ve složení Jan Vilč, Renáta Kotůlková a Viktor Hartmann (všichni ze 7. A).

V rámci turnaje se debatovalo celkem 5 debat, z toho 4 na oficiální teze „Vlády rozvinutých zemí by měly přijímat opatření poškozující ekonomiku (zastavení těžby černého uhlí, omezení těžkého průmyslu), pokud přispějí k řešení klimatické krize“ a „EU by měla zavést jednotná pravidla pro fungování trhu práce“ a jedna debata na nepřipravenou tezi.

V debatě o první místo se proti sobě nakonec utkaly 2 opavské týmy, Ewoci a Castoroides Invicta. Tuto debatu nakonec těsně vyhráli Ewoci, kteří se tak stali vítězi celého turnaje s tím, že vyhráli všech 5 debat. Druhé místo poté se 4 vyhranými debatami obsadil tým Castoroides Invicta, a aby byly stupně vítězů kompletní, tak 3. místo také obsadila Opava, konkrétně tým ?!?!!?, také se 4 vyhranými debatami. Zbylé Opavské týmy všechny vyhrály 2 debaty, což je skvělý výsledek, jelikož toto byl pro mnoho z nich první turnaj, kterého se kdy účastnili.

Za zmínku také stojí umístění řečníků, kde největšího úspěchu dosáhla Kristýna Bohlová, která se stala nejlepším řečníkem turnaje. Na 4. místě se poté umístil Jan Vilč, na děleném 6. Renáta Kotůlková a Jakub Skopal a na 9. Regina Knapíková.

Všem debatérům děkujeme za podané výkony na obou debatních akcích a městu Opava děkujeme za poskytnutí finančního příspěvku.

Autor příspěvku: Jan Vilč