Demokracie nebo totalita?

Nad oběma pojmy jsme se zamýšleli během poslední přednášky v rámci cyklu Moderní výzvy lidstva. Naše pozvání přijal pan Jiří Padevět, spisovatel, nakladatel, který se dlouhodobě zajímá o problematiku československých dějin nejen v krizových momentech české historie.

Myslím, že se každý musel zamyslet nad myšlenkou, že demokracie nás může opustit velmi rychle a stejně rychle může být nahrazena totalitou, či autoritářským režimem. Období v letech 1938 – 1989 v naší zemi bylo hodně dlouhým obdobím totality a během té doby určitě stát neplnil tu roli, kterou má, tj. ochraňovat všechny své občany. Když si uvědomíte, že Lidové milice, jako ozbrojená složka komunistické moci nikdy nebyly nikde právně ukotveny, je to naprosto šílené. Věřme, že se tyto režimy nikdy nevrátí, že nikdy nebudeme muset mlčet, jako většinová společnost, žijící v totalitě. A víte co? Podívejte se na web modernivyzvy.cz, jsem přesvědčena, že podívat se ze záznamu na vystoupení pana Padevěta by mělo být povinné:-)
Autorka příspěvku: Jana Prošvicová