Budeme v české krajině potkávat vlky?

Ve čtvrtek 14.10.2021 jsme na Mendelově gymnáziu měli možnost zhlédnout film O VLCÍCH A LIDECH, jehož režisérem je biolog a filmař Michal Gálik. Na promítání navazovala beseda s autorem filmu, které se zúčastnilo 39 studentů MGO. Pořad proběhl ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací a byl součástí mezinárodního festivalu T-film. Besedu moderovali studenti 7.A, Jan Vilč a Julie Bogdány.

Michal Gálik pochází z Košic. Vystudoval ekologii a etologii živočichů na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době, kromě vědecké činnosti, pracuje také jako filmový dokumentarista. Jeho cílem je zejména šíření osvěty o globálních ekologických problémech. Podílel se na filmech Zelená poušť, Muž, který sází stromy, Saving the Symbol of Nias, Na křídlech divokých koní aj. Jeho film O vlcích a lidech dokumentuje šíření vlků v České republice a jejich roli v ekosystémech. Zabývá se také názory a reakcemi lidí na návrat vlků do naší krajiny, častými předsudky a zbytečným strachem z těchto plachých šelem. Přestože dnes již žije v pohraničních pohořích ČR několik vlčích smeček, nemáme téměř šanci vlka ve volné přírodě spatřit. Díky svým vynikajícím smyslům dokáže člověka registrovat na velké vzdálenosti a vyhnout se mu, i když se člověk právě nachází v jeho teritoriu.

RNDr. Rostislav Herrmann