Super a užitečné, dobré, přátelské, obohacující, …

To je jen malá ukázka ze zpětné vazby na projekt kariérového poradenství Volba kariéry určeného hlavně nerozhodnutým studentům 4. ročníků, který proběhl koncem září a začátkem října. Lektoři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti připravili zájemcům komplexní poradenský program rozdělený na dvě části.

V prvním bloku se studenti a studentky společně zúčastnili série workshopů zaměřených na sebepoznávání, plánování a volbu profesní dráhy, orientaci na trhu práce, včetně přípravy na pohovor a tvorby životopisu. Ve druhém bloku projektu byla všem nabídnuta možnost individuálních konzultací s kariérovými poradkyněmi a s psychology. Velmi nás těší, že lektoři si práci s našimi studenty a studentkami pochvalovali, oceňovali jejich pozitivní a poctivý přístup. Věříme, že tento projekt všem zúčastněným pomohl při v sebepoznání a hlavně v rozhodování o volbě kariéry. Další ohlasy najdete v galerii.