Ukázková debata – nová debatní sezóna

Se začátkem nového školního roku začíná také nová debatní sezóna, kterou jsme jako každoročně odstartovali ukázkovou debatou. Akce se pořádala 15. 9. v chemické posluchárně a jako diváci se zúčastnili žáci 1. ročníků vyššího gymnázia a 5. A. Dostavili se také zájemci z jiných tříd.

Debatovali se na tezi „Veškerá reklama by měla být zakázána“. Utkaly se proti sobě dva týmy, na straně afirmativní tým ve složení Vítek Šindelář (4. B), Renáta Kotůlková a Julie Bogdány (obě ze 7. A) a na straně negativní Jan Vilč (7. A), Kristýna Bohlová (2. B) a Viktor Hartmann (7. A). Celou ukázkovou debatu uváděli moderátoři Regina Knapíková (7. A) a Jakub Skopal (3. D). Ti také divákům zadali úkol. Na konci celé debaty měli rozhodnout v hlasování o jejím výsledku. Dle tohoto hlasování nakonec zvítězila strana negativní.

Ukázkovou debatou jsme do klubu nalákali mnoho nováčků, kterým přejeme mnoho zdaru v průběhu celé jejich debatní kariéry a doufáme v mnoho úspěchů z turnajů v průběhu celého školního roku.

Za Debatní klub MGO, Jan Vilč