Opět zajímavé setkání se zajímavým člověkem

Naši studenti, zvláště ti z vyššího gymnázia, nemají nouzi o setkávání s významnými představiteli z vědeckého prostředí.

Zcela mimořádná příležitost se nám naskytla v pondělí 4.října, kdy naše pozvání přijal doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS. Již výčet jeho akademických titulů sliboval řadu zajímavých témat a naše očekávání byla v mnohém překonána.

Nejprve jsme měli možnost nahlédnout do nepříliš dávného rozvoje epidemiologie jako vědního oboru. Pan docent nás vedl téměř detektivními metodami zjišťováním původců nákaz, mohli jsme si otestovat znalosti různých typů virů a bakterií.

Téma přednášky – Zdravotní péče v různých zemích světa – bylo podloženo osobními zkušenostmi R. Maďara ze zahraničních misí a u mnohých dokumentárních fotografií jsme se společně ujišťovali, že skutečně žijeme ve 21.století, a nikoli ve středověku.

Následně se rozproudila diskuse o pandemii, kterou máme všichni v živé paměti. Dostali jsme informace o vzniku nemoci Covid 19, o různém průběhu jednotlivých vln v mnoha zemích světa v závislosti na (ne)moudrých politických rozhodnutích a potvrdili jsme si, že nechat se očkovat je rozhodně dobrý nápad – i vzhledem k nejistému vývoji epidemie v budoucnosti.

Pan docent Maďar působí také jako děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, a tak se často obracel na studenty jakožto na potenciální mediky. Nabídl možnost podívat se na různá „trenažérová“ pracoviště univerzity při Dnech otevřených dveří a zejména studenti 4.ročníku mají námět k přemýšlení o svém kariérním rozvoji.

Autorka příspěvku: Jana Matějková