Svět hub nás překvapil svou rozmanitostí

V pondělí 13. září proběhla na našem gymnáziu přednáška Bc. Matěje Šrama na téma „jak houby kolonizovaly svět a jak dodnes dávají naději životu na Zemi“. Matěj Šram je bývalým studentem naší školy a dnes pokračuje ve studiu na Fakultě chemické VUT, obor „chemie a technologie ochrany životního prostředí“.

Jeho vystoupení podalo našim studentům množství nových informací a souvislostí, ukázalo jim rozsáhlé symbiotické vztahy hub a jejich význam v globálním ekosystému. Zajímavé byly také informace o evoluci hub a o jejich vlivu na evoluční vývoj jiných skupin organismů. V neposlední řadě byla otevřena problematika využití hub v rámci biotechnologií. Jde například o otázky rekultivací krajiny a likvidace toxických látek, výroby léčiv a podobně.

RNDr. Rostislav Herrmann