Získali jsme cenu hejtmana MSK

Mendelovo gymnázium získalo

Cenu hejtmana

Moravskoslezského kraje

za společenskou odpovědnost.

 

Televizi Polar (zde) jsme odpověděli na dvě otázky:

  • Proč si myslíte, že jste společensky zodpovědní?

Pro Mendelovo gymnázium je společenská odpovědnost praktický pojem. Pořádáme opravdu obrovskou spoustu akcí:

ve spolupráci s FVP SU realizujeme přednáškový cyklus Moderní výzvy lidstva.

Realizujeme fotografickou soutěž pro veřejnost „Já miluji Opavu“, vedeme osvětovou kampaň na dárcovství krve. Sázíme stromy, uklízíme Opavu, prosazujeme Příběh jednoho trička – projekt ekologického odívání, popularizujeme chemii.

Pořádáme potravinové a šatní sbírky. Náš spolek GHOST pomáhá finančně studentům, kteří to potřebují. Studentský parlament zorganizoval studentský jarmark na pomoc jižní Moravě zasažené tornádem.

Poskytujeme velice kvalitní vzdělání, snažíme se studenty vést k tomu, že když se učí, nedělají to jen pro sebe, ale dělají to i pro druhé, aby ho mohli uplatnit své nadání pro blaho všech.

Jako náš největší úspěch a přínos pro společnost vidíme v podpoře a rozvoji talentů.

Učíme studenty kriticky myslet. Otevíráme prostor k diskusi, školní debatní tým patří mezi špičky v republice.

  • Jaké máte plány na poli společenské odpovědnosti?

Chceme naplnit vizi, jak ze světa udělat lepší místo k bytí. Naším úkolem je rozvíjet tuto snahu u každého jednotlivce, když každý člověk bude lepší, projeví se to v celé společnosti.

Chceme být škola s přesahem, která bude inspirací pro ostatní a která bude přispívat k udržitelnému rozvoji celé společnosti.