Virtuální prohlídka školy

Zveme Vás všechny na Virtuální prohlídku školy Mendelovo gymnázium, Opava. Kliknutím na odkaz se rázem ocitnete v naší škole a můžete si ji prohlédnout očima našich studentů. Virtuální prohlídka je jeden ze způsobů, jak vám zprostředkovat návštěvu školy v této nelehké době Covidu-19 a alespoň trochu nasát naši „Mendlácké“ atmosféry.

Den otevřených dveří

přípravné kurzy

jako každoročně otevíráme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 5. tříd. Více informací a způsob přihlášení najdete zde.

Hygienická a bezpečnostní pravidla

Mimořádné opatření MZČR platné od 3. 1. 2022 zde. (Mimořádné opatření screeningové testování ve školách s účinnosti od 3. 1. 2022)

Hygienická pravidla MŠMT platná od 17. 1. 2022 pro chod školy v důsledku epidemiologické situace naleznete zde.
Nejčastější dotazy ke koronaviru na MŠMT.

Sdělení MŠMT a MZD ČR k zajištění zdravotních služeb ve školách a školských zařízeních od 1. 1. 2022.

Žáci budou mít umožněný vstup do budovy školy ze dvora nebo do 8:00 hodin i od Zimního stadionu. Žáci používají i nadále respirátory nebo roušky podle aktuálních pravidel.

POZOR!!! Vzhledem ke stavebním úpravám ve škole DBEJTE SVÉ OSOBNÍ BEZPEČNOSTI.