Jak vidí žáci návrat do lavic…

Na konci května došlo k dlouho očekávanému návratu středoškoláků k prezenční výuce a tato významná změna samozřejmě neminula ani naši školu. Mnoho žáků a učitelů se na ukončení distanční výuky těšilo, avšak museli jsme počítat s tím, že to nebude nic jednoduchého a každý bude tuto situaci zvládat trochu jinak. Jelikož jsme si tuto skutečnost jako Parlament MGO uvědomovali, rozhodli jsme se, že vytvoříme speciální dotazník pro studenty Mendláku k návratu do škol. Chtěli jsme zmapovat, jak současný stav zvládají, co jim vyhovuje a v čem naopak vidí mezery, aby se kvalita vzdělávání na MGO mohla posunout na zase o trochu vyšší úroveň.

Dotazník mohli vyplnit jak úplně nejmladší studenti z 1. A, tak také studenti třetího ročníku vyššího gymnázia. Celkově se šetření zúčastnilo 170 studentů a nejvíce ze třídy 1. C, kde se zapojilo 25 studentů. Přes 60 % dotázaných je rádo za návrat k prezenční výuce a své návyky musela většina studentů upravit poměrně výrazně, např. z důvodu ranního stávání či celkově snížení množství volného času. Právě brzké ranní vstávání, které často způsobeno dojížděním do školy, a zvyknutí si na běžný školní režim považovalo za největší překážku 40 % studentů. V rámci změny režimu mají studenti problémy s délkou běžných vyučovacích hodin a obecně vyučování, které je výrazně delší než během distanční výuky. Všechny tyto změny a zároveň více stresu způsobuje u mnohých žáků dlouhodobě větší únavu, než jakou pociťovali během distanční výuky.

Přes 90 % dotázaných trápily obavy z nadměrného množství písemek, zkoušení a různých úkolů. Také měli studenti MGO strach z problémů s učivem, které by mohlo způsobit, že si měsíc před koncem školního roku zhorší známky. Proto by téměř 70 % dotázaných chtělo učivo alespoň v některých předmětech krátce zopakovat, aby si ho osvěžili. Rovněž se část respondentů obávala psychické zátěže a nedostatku volného času. Naopak drtivá většina studentů se nejvíce těšila na sociální kontakt se spolužáky, kamarády a učiteli. Určitá skupina studentů měla také radost z návratu k dennímu režimu, který jim běžná prezenční výuka během týdne dává. Někteří se také těšili na výuku svých oblíbených předmětů, školní bufet či jídelnu.

A jak celou situaci aktuálně zvládají sami studenti, ale také dle jejich názoru celá škola? Většina dotázaných zvládá návrat do školy minimálně v rámci možností a část z nich nemá žádný problém. Přesto se objevila přibližně desetina respondentů, pro kterou je současný stav velmi náročný a špatně se s ním vyrovnává. I když tedy většina studentů návrat do školy zvládá, neměli bychom zapomínat, že to nemusí platit pro všechny. Pokud se na aktuální poměry podíváme z hlediska přístupu školy, přes 40 % studentů odpovědělo, že škola zvládá návrat studentů k prezenční výuce výborně a není zapotřebí nic měnit. Pokud by dotázaní něco změnili, bylo by to např. zkrácení vyučování či dřívější uzavření známek.

Během celého dotazníku se také objevovala různá poděkování studentů a to ať už za to, že mohou studovat na Mendláku, tak také všem učitelům a zaměstnancům školy za jejich vstřícnost a za to, jak se dokázali výborně „popasovat“ s distanční výukou. K těmto projevům vděčnosti bychom se chtěli jako Parlament MGO přidat a poděkovat všem zaměstnancům školy za to, jak poslední náročný rok zvládají. Rovněž děkujeme všem studentům, kteří si našli čas a dotazník vyplnili, aby se Mendlák mohl posunout zase o trochu dál, a všem na MGO přejeme hodně sil do budoucna!

Za Parlament MGO, Veronika Rodáková