Stanovy Parlamentu Mendelova gymnázia

Přestože nám dokázala pandemie pořádně zkomplikovat práci, Parlament MGO se během posledních měsíců rozhodně nezastavil a i nadále pracuje na zlepšení školní atmosféry – a to hned několika způsoby. Jednak náš čas již klasicky věnujeme celoškolním akcím typu tradičního Přednáškového dne, které budeme samozřejmě pořádat i nadále (už brzy se můžete těšit na několik nových projektů).

Během posledního roku se ale parlament v čele s letošním novým předsednictvem rozhodl pracovat i sám na sobě a zlepšovat se i v dalších ohledech. Pandemie nám ukázala, jak se dokáže situace ze dne na den změnit. Parlament musí být na tyto změny připraven a měnit se stejným tempem, aby moderní dobu nezaspal. Nejen nadcházející měsíce přinesou spoustu nového a do této příští životní fáze zamíří i náš parlament

Hlavní část změn je zanesena ve zbrusu nových stanovách, které si parlament na jaře odsouhlasil. Stanovy zcela mění strukturu parlamentu a zejména vytvářejí nový systém celoškolních voleb, díky němuž bude moct naši činnost ovlivnit každý student Mendláku. Kromě toho jsme si pak pevně stanovili i naše hlavní cíle – mimo jiné působit jako prostředník mezi studenty, učiteli a vedením, a především co nejlépe zastávat zájmy všech studentů. Věříme, že se nám to také díky novým stanovám podaří. V našich snahách budeme i nadále pokračovat a úzce spolupracovat i s vedením školy a paní ředitelkou, se kterou jsme stanovy v pátek slavnostně podepsali. Tak nám držte palce!

Za Parlament MGO, Prokop Válek.

Stanovy si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.