ANI V EKONOMII SE NEZTRATÍME

Ačkoli je Mendlák všeobecným gymnáziem, každoročně se i u nás najdou studenti, které zajímá ekonomie. Těmto studentům nabízíme nejen ekonomický seminář, který se každoročně otevírá ve své dvouleté podobě, ale také řadu soutěží.

O úspěchu a postupu našich studentů v soutěži High School Business Challenge jsme již informovali a do celostátního kola jim držíme palce. V tomto článku bychom rádi informovali o ekonomické olympiádě. V listopadu loňského roku proběhlo školní kolo, ze kterého pět neúspěšnějších studentů postoupilo do kola krajského. Pandemická situace v naší zemi způsobila, že obě kola probíhala online.

V této chvíli máme za sebou právě krajské kolo, ze kterého sice naši studenti nepostoupili, přesto si zaslouží uznání a pochvalu. Nejlepším z naší školy byl student 6. A František Urbiš, který v konkurenci nejlepších ekonomů z kraje, kterých bylo 92, získal krásné, dělené 9. místo. František jako student „druhého“ ročníku patřil mezi ty nejmladší, což nám dává velikou naději, že v příštích letech své znalosti rozšíří natolik, že se do celostátního finále jistě dostane a bude slavit úspěch i na celostátní úrovni. Na děleném 11. místě se pak, jako druhý nejlepší mendlák, umístil Lukáš Procházka ze 7. A.

Ekonomická olympiáda (EO) je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v ČR a na Slovensku a také v Maďarsku a Polsku (celkem jí prošlo přibližně 20 tisíc studentů ze čtvrtiny všech středních škol). V letošním roce byla EO rozšířena také do Číny, Řecka a Bosny a Hercegoviny.“ https://ekonomickaolympiada.cz/

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na další ročník soutěže.

 

Za komisi ZSV: Ing. Jana Jurčíková