Naše studentka získala cenu vévody z Edinburghu

Cena vévody z Edinburghu (neboli DofE) je projekt, do kterého se mohou zapojit především žáci středních škol. Jedná se o program podpory mimoškolních aktivit a dobrovolnictví, což jsou věci, na které se v současnosti poněkud zapomíná.

Student plnící DofE si vybere v každé z kategorií rozvoj talentu, sport a dobrovolnictví určitou činnost, které se po dobu několika let věnuje a sleduje svůj progres. Pro získání certifikátu je potřeba také absolvovat minimálně jednu expedici v přírodě.

Zdá se mi, že mimoškolním aktivitám se při středoškolském studiu nevěnuje dostatečná pozornost, proto jsem se v průběhu minulých dvou let do plnění této ceny pustila a letos v prosinci jsem získala zlatý odznak DofE, který mi předal jeden z pořadatelů. Celý tento projekt mi přijde velmi smysluplný a doporučila bych ho všem, kteří chtějí dokázat, že doba strávená na střední škole nemusí být jen plná učení, ale i osobního rozvoje a zlepšování okolního světa!

Pro více informací: https://www.dofe.cz/

Autor: Zuzana Prymusová, studentka 4.B třídy