POKRAČUJEME V PROJEKTECH A TVOŘÍME NOVÉ MÍSTO KE VZDĚLÁVÁNÍ

Mendelovo gymnázium prošlo během posledních let řadou změn. Biologická laboratoř byla poslední odbornou přírodovědnou učebnou, která neprošla kompletní rekonstrukcí a jejíž vybavení (ICT technika, mikroskopická technika, laboratorní technika a biologické pomůcky jako například výukové modely) nebylo dlouhodobě modernizováno. Z menších projektů, které nám umožnily získat finanční podporu z Moravskoslezského kraje a Statutárního města Opavy, jsme nakoupili například pomůcky k mikroskopování a dalekohledy pro terénní cvičení. Tyto projekty však nemohly svou finanční podporou vybudovat zcela novou učebnu, přípravný kabinet biologie i s kompletním vybavením. Naše gymnázium proto pokračovalo v projektových výzvách a nyní je v plném proudu projektový záměr (s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010878). Již z názvu – Vybudování laboratoře biologie a environmentální výchovy se zázemím včetně zajištění konektivity školy a bezbariérového přístupu – je patrné, že se snažíme dokončit komplex odborných učeben, posílit vnitřní konektivitu školy a dokončit kompletní bezbariérovost budovy. Je potřeba také zmínit, že se na dokončení laboratoře finančně podílel i Jan Galgonek (maturant 2002), který na tuto rekonstrukci přispěl částkou 100 000Kč. Za což mu velice děkujeme.

Jedním z cílů tohoto projektu bylo zvýšení kvality odborného vzdělávání studentů našeho gymnázia. Projektový tým plánoval vytvořit podnětné prostředí, které udrží zájem studentů o výuku přírodních věd s přesahem do informačních technologií a cizích jazyků. Nová učebna má podněcovat kreativitu a probouzet chuť učit se novým věcem. Na Mendelově gymnáziu se snažíme, aby v přírodních vědách docházelo k potlačení frontální výuky na úkor aktivit, které studenta vtahují do samotného výchovně-vzdělávacího procesu a dělají z něj skutečného partnera ve vzdělávání. A díky nové mikroskopické a IT technice, novým pomůckám a modelům a odborné literatuře jsme na správné cestě tohoto cíle dosáhnout.

Je potřeba zmínit, že ačkoli byla naše původní učebna svým vybavením (nábytek, některé pomůcky) zastaralá, dokázala vytvořit zázemí pro řadu biologických talentů, se kterými naši učitelé spolupracovali. A je potřeba si také uvědomit, že ne vše staré je nefunkční a nevyhovující. Naši novou laboratoř tak doplní historicky cenné biologické preparáty naložené ve formalínu, mineralogické sbírky, sbírky obrazů ještě z dob dávno minulých nebo skutečný kosterní materiál. Historie našeho gymnázia sahá do roku 1883. A proto nebudeme zapomínat na minulost, ale spojíme ji s budoucností. Nová učebna toho bude důkazem. Důkazem, že využití správné kombinace historických pomůcek a moderních technologií může nabídnout komplexnější vzdělání další generaci studentů.

Závěrem dodávám, že po znovuotevření škol již mohou naši studenti využívat bezbariérové toalety v každém patře budovy a novou biologickou laboratoř. Na konektivitě a výtahu se již také pracuje. Doba finalizace projektu se díky pandemické situaci změnila, celý projekt tak bude ukončen v roce 2022. Máme se tedy na co těšit.

 

Za projektový tým,

Barbora Bitomská