Mendlák ve vesmíru!

Naprogramované kódy našich studentů běžely na oběžné dráze! Mise Zero splněna!
Prověřili jsme část počítačového vybavení Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), zdá se, že vše je tam funkční a v pořádku… Získané následující certifikáty ESA jsou toho nezvratným důkazem: Alpacas, GalaxySpiesX, Hrdlicky, Loser club, Mr. Stonks, Paxici, Physicists, Putins, The astronauts. Svět už nikdy nebude takový jako předtím :-D.

Jiří Robenek

Ve čtvrtek 14. listopadu reprezentovala 3.A naši školu až za hranicemi naší planety Země, tudíž ve vesmíru. Byla jim poskytnuta možnost zúčastnit se prestižního workshopu KidsXO – Mise Zero. Tato akce Evropské kosmické agentury (ESA) byla zaměřena na programování mikropočítačů na oběžné dráze Země a byla pořádána v rámci Českého kosmického týdne, který v Praze zaštiťovala firma Deloitte Česká republika.

Cílem programu bylo vymyslet a následně naprogramovat kód, jenž bude na 30 sekund vyslán v únoru 2020 (po důsledné bezpečnostní kontrole) na ISS, tedy Mezinárodní vesmírnou stanici. Každý žák tak získá půl minuty slávy na oběžné dráze, což bude moci doložit certifikátem ESA. Žáky po dobu programu doprovázeli profesionálové z oblasti kosmonautiky a příbuzných oborů. Žáci (i pedagogové) si odnesli nové znalosti z programování, zároveň ale též zážitky v podobě procházky po krásném centru Prahy. Děkujeme pedagogům za možnost absolvování takového programu a přejeme všem žákům mnoho zdaru na oběžné dráze a dalších úspěchů v kosmické míře.

Autor původního článku: Petr Mikulík