Soutěžily v celostátním kole SOČ !

Naše reprezentantky Natálka Hájková a Zuzka Harasimová z 2. B se probojovaly do celostátní přehlídky 42. ročníku SOČ po vítězství v krajském kole. Obhajovaly svou práci v oboru č. 8 Ochrana a tvorba životního prostředí. Dle jejich sdělení bylo celostátní kolo velice neosobní, probíhalo ve fóru SOČ, k jejich videoprezentaci na YouTube dostaly 3 otázky online, měly 1 hodinu čas na vytvoření odpovědí, které odeslaly písemně. Více svou práci obhájit nemohly. Obsadily 12. místo v celostátním kole SOČ. Přesto jsou se svým umístěním spokojené, práce jim přinesla mnoho nových poznatků, naučily se komunikovat s odborníky, naučily se, jak sepsat takovou práci a jak své výsledky prezentovat, přidala jim také body navíc pro přijetí na VŠ. A my jsme na ně velmi pyšní, děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme jim! Jejich konzultantkou byla paní Ing. Gabriela Pallová z ČOV Opava a pan Ing. Zdeněk Skýba. Oběma patří poděkování za jejich obětavou pomoc a rady..

Jejich práce s názvem „Sledování biologického oživení ČOV, Čistírenská biologie, Význam a výskyt indikačních organismů při čištění odpadních vod“ sledovala a srovnala aktivované kaly z komunálních čistíren odpadních vod v Opavě, Velkých Hošticích, Sudicích, Oldřišově a z průmyslové čistírny TEVA. Cílem bylo podle indikačních organismů ověřit správnou funkčnost těchto čistíren, dále vypočítat z laboratorních hodnot látkové zatížení, zařadit čistírny dle zatížení a ověřit přítomnost organismů dle daného zatížení.

 

Příspěvek připravila: Mgr.Blažena Gebauerová