„Sočka jede!“

42. ročník této soutěže vstoupí do dějin. Od 11. 3. 2020 je v ČR nouzový stav a jsou uzavřené školy, zrušené soutěže, je omezený volný pohyb, když tak jedině s rouškou na obličeji, omezila se výroba, ekonomika klesla na nejnižší úroveň, zastavil se cestovní ruch, … To vše způsobila světová pandemie koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. A SOČka jede dál! Tentokrát v on-line podobě. A našim studentům se dařilo! 16. dubna 2020 proběhla okresní přehlídka, do které bylo přihlášeno 33 studentů z MSZŠ, SPŠS, SZŠ, SPŠU a MGO z Opavy a ZŠaG z Vítkova. Jejich práce byly rozdělené do 12 soutěžních oborů a posuzovalo je 18 porotců z řad učitelů, lékařů a odborníků z praxe.Výsledky okresního kola najdete zde

Obhajoby proběhly na našem gymnáziu v prostředí Microsoft Teams.

V tomto systému si 9 studentů naší školy vyzkoušelo své obhajoby již na školní přehlídce, která proběhla 24. března. V okresním kole se jim vedlo takto: Daniel Myšák z 2. B obhájil svou práci z chemie s názvem Stanovení chloridů, síranů a dusičnanů z kyselých dešťů za pomoci kapilární elektroforézy na 1. místě, v oboru zdravotnictví zvítězil Josef Šimeček z 3. D s prací Vyhodnocení parametru anti-Xa u pacientů léčených rivaroxabanem ve Slezské nemocnici Opava, Vojtěch Krobot ze 7. A obsadil 2. místo s prací Environmentální faktory Parkinsonovy nemoci – brožura pro pacienty a 3. místo Anna Stejskalová z 2. D s prací Postoj dnešní společnosti k očkování. Natálie Hájková a Zuzana Harasimová z 2. B vyhrály v oboru ochrana a tvorba životního prostředí s prací Sledování biologického oživení ČOV, Čistírenská biologie, Význam a výskyt indikačních organismů při čištění odpadních vod. V oboru psychologie a pedagogika získala 2. místo Klára Kuběnová z 3. D s prací Vliv vzdělávacích systémů na kognitivní vlastnosti dětí v mladším školním věku a 3. místo Johan Paul ze 7. A s prací Tvorba deskové hry.

Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia! Hodně štěstí při obhajobách na krajské přehlídce přejeme těm, kteří se umístili na 1. a 2. místě!

Poděkování patří našemu IT kordinátorovi Jiřímu Robenkovi za vytvoření příjemného on-line prostředí, učitelům Zdeňce Hanzlikové a Adamu Wiltschovi za práci v porotě a paní ředitelce za podporu této soutěže.

autorka příspěvku: Blažena Gebauerová