Ukončili jsme činnost v přírodovědných badatelských klubech

V době od 4. 10. do 29. 1. vždy jednou týdně 90 minut probíhala tvůrčí a kreativní výuka zaměřena na bádání ve dvou přírodovědných badatelských klubech. Vše v rámci projektu Osobně se rozvíjíme a vzájemně se inspirujeme CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012528.

Jeden klub vedla paní Bitomská a druhý klub paní Hanzlíková. Podstatou fungování klubu bylo samostatné objevování vědy a techniky prostřednictvím osobního prožitku. Členové klubu tak pracovali s moderní technikou a pomůckami našeho gymnázia v prostředí chemické a biologické laboratoře. Mezi účastníky klubu nepatřili jen studenti z našeho gymnázia, ale také žáci ze ZŠ Kravaře – Kouty. Během 16 schůzek, které proběhly od října do konce ledna měli účastníci klubu možnost vyzkoušet si řadu pro ně zatím nedostupných aktivit jako např. efektní i hořlavé chemické pokusy, tvůrčí dílny, poskytování první pomoci, hledání příčin chování plynů, důkazy přítomnosti některých plynů, mikroskopování hmyzu, atd. Nechyběly ani soutěže biologické i chemické. Součástí celého klubu byla i velká bodovací soutěž. Nejúspěšnější a nejzvídavější účastníci mohli v soutěži získat i knižní poukazky. Na třetím místě v soutěži se umístil Jakub Zelinka z 3. A třídy, na druhém místě Eva Balcarová, také z 3. A třídy a zvítězila Anna Heidrová ze ZŠ Kravaře – Kouty. Na každého z účastníků čekala na závěrečném setkání odměna a účastnický list. Badatelské kluby budou realizovány na našem gymnáziu ještě jednou a to již v polovině září 2020, opět proběhne 16 setkání a nábor účastníků z řad studentů nižšího gymnázia proběhne již v měsíci červnu.

Autorky příspěvku: Zdeňka Hanzliková, Barbora Bitomská