Stále je nutné si připomínat minulost!

První prosincový týden jsme měli možnost mít v prostorách našeho gymnázia úžasnou výstavu fotografií, mapujících československou historii od r. 1948. Všechny klíčové události dějin toho období, od převratu r. 1948, pracovní tábory, jako memento této doby, okupaci v r. 1968 a období normalizace, včetně zmapování událostí r. 1989.

Ostatně na pár z nich se můžete podívat v galerii. Sám dojem z fotek, které byly laděny svým zpracováním do černé a temně rudé barvy, již evokoval hrůzy doby minulé.

Bylo velmi důležité, že studenti se u fotografií zastavovali, pročítali si doprovodný text, že mají zájem se z různých pramenů dovědět co nejvíce o událostech uplynulých desetiletí.

Naše poděkování patří Společně Brno, díky jejichž ochotě a vstřícnosti tato výstava doputovala až k nám.

Výstava důstojně zakončila celý měsíc akcí připomínajících 30.vyroci Sametové revoluce.

Autorka příspěvku: Jana Prošvicová