Musik verbindet Völker

I člověk neznalý němčiny si domyslí, že se v tomto článku bude psát o hudbě. Ano, a nejen o ní! Již devátý ročník tzv. austauše (výměnného pobytu) mezi studenty naší školy a gymnázia v bavorském Rothu byl ve znamení umění – hudby, architektury, malířství či sochařství. A co vlastně studenti 7.A poslední zářijový týden v Německu prožili?

Zpívali (a velmi úspěšně) na koncertě spolu s rothským gymnaziálním sborem, navštívili jednu z nejnavštěvovanějších německých památek, zámek Neuschwanstein, ponořili se do tajů moderního umění v Novém muzeu v Norimberku, prošli kilometry podzemních chodeb v pivních sklepech v Erlangenu, ale také si zahráli soccergolf či ochutnali místní speciality. Především však komunikovali (v němčině) a navázali nová přátelství. Věříme, že po návštěvě našich nových přátel koncem března 2020 budeme moci konstatovat, že jsme naší výměnou zase trošku přispěli k porozumění mezi těmito dvěma národy, v mnohém rozdílných a vlivem předsudků i dějinných ran a jizev si odcizených, v mnohém však si tak blízkých.