Jak jsem se měl v Číně

Jen pro upřesnění, Vítek Wandrol se zúčastnil jako náš jediný zástupce Mezinárodního tábora sesterských měst v čínském městě Dongguan. Následující řádky nejsou ani tak o tom, jak se tam měl, ale spíše o tom, čeho si tam všiml. Zkrátka jiný kraj, jiný mrav.

Redakčně upraveno:

Doprava je u nich dost volnější, používání blinkrů není jejich silná stránka, otáčejí se kdekoliv a troubí více, než co jsem kdy viděl (pozn. redaktora: a slyšel).
Dost zajímavé mi přišlo to mytí nádobí (pozn. redaktora: takže jak myjí nádobí?)
Anglicky se člověk absolutně nedomluví, ale to nevadí, jelikož jsou vstřícní a dá se tedy slušně dorozumět.
Dost používají různé kola a nebojí se na nich převážet i větší předměty (pozn. redaktora: češtináři prominou).
Cokoliv, co není dost ostré, průměrný Číňan nesní (pozn. redaktora: rozuměj jídlo).