Celostátní kolo SOČ – krok za krokem k úspěchu

Mendelovo gymnázium, Opava je jedinou SŠ v ČR, která je již podruhé poctěna organizováním akce takového významu, tentokrát ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě. Poprvé se na MGO celostátní přehlídka konala v roce 2005. Nad letošním kolem SOČ převzali záštitu hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., primátor statutárního města Opavy Ing. Tomáš Navrátil, předsedkyně Akademie věd ČR v. v. i. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., rektor Slezské univerzity v Opavě doc. RNDr. Pavel Tuleja, Ph.D. a další představitelé
akademické sféry. SOČ vedle vyhlašovatele MŠMT, garanta NIDV a organizátora Mendelova gymnázia, Opava, příspěvková organizace, podpořila také řada institucí a organizací.

Co je vlastně SOČ? SOČ je, dovolte mi říci, velmi prestižní soutěž, kterou vyhlašuje MŠMT. Realizuje se ve školních, okresních a krajských kolech. Vyvrcholením je pak její celostátní přehlídka. Jedná se o dobrovolnou zájmovou činnost žáků všech typů středních škol, jejímž výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládaná k odbornému posouzení a následně obhajovaná před odbornou porotou.

Letošního 41. ročníku se zúčastnilo 307 soutěžících (vítězů krajských přehlídek), jejich doprovod, 90 porotců - předsedů a členů osmnácti odborných hodnotících komisí, odborníků z vědeckovýzkumné a akademické sféry ze středních a vyšších odborných škol a z praxe, 7 zástupců NIDV a desítky organizátorů z řad MGO a SU.

A jak celá akce probíhala den po dni?

Již od středy 12. 6. 2019 se na gymnázium sjížděli první členové štábu NIDV a předsedové jednotlivých porot. Večer je čekal společný program s hlavními organizátory MGO a SU.

Čtvrtek byl pracovně-společenským dnem. Byl věnován předávání jednotlivých prací hodnotitelům, určování časového harmonogramu jejich obhajob a samozřejmě studiu oněch prací. Večer byl pojat jako společenská událost spojená s rautem, který byl pořádán na Fakultě veřejných politik pod záštitou rektora SU.

pátek odpoledne postupně přijížděly jednotlivé krajské delegace, které čekala nejprve registrace a poté slavnostní zahájení v kině Mír. Všechny přítomné soutěžící, porotce a hosty přivítala Monika Klapková, ředitelka MGO. Po ní vystoupila náměstkyně NIDV paní Irena Hošková, mj. absolventka naší školy, která popřála všem soutěžících hodně štěstí při obhajobách. Zdravice dále přednesli rektor Slezské Univerzity, doc. Pavel Tuleja, náměstek hejtmana MS kraje Stanislav Folwarzny, primátor města Opavy Tomáš Navrátil, profesor František Vyskočil z AV. Závěr patřil předsedovi Ústřední komise SOČ Milanu Škrabalovi, který celostátní přehlídku zahájil. Po přehlídce naše gymnázium praskalo ve švech. Školní jídelna pro všechny účastníky připravila velmi chutnou večeři. Spálit nabrané kalorie ale nebyl žádný problém. Soutěžící si prošli jednotlivé učebny na MGO a SU, zkontrolovali funkčnost svých prezentací, chystali své postery a poté se zapojili do diskuze s účastníky minulých ročníků SOČ. Mezi ty patřili naši úspěšní laureáti SOČ a dále členové Alumni.

Sobota patřila obhajobám a „bojům“ o prvenství v jednotlivých kategoriích. Studenti z různých koutů ČR své práce prezentovali na čtyřech místech – v budově MGO (obory 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12), na SU – Fakultě veřejných politik (obory 6, 14 a 17), na Matematickém ústavu SU (obory 1 a 13) a Filozoficko-přírodovědecké fakultě SU (obory 2, 15, 16 a 18). Po vlastních obhajobách se studenti přesunuli do tělocvičny MGO, kde na již vystavených posterech vysvětlovali své poznatky svým konkurentům i odborníkům z praxe a široké veřejnosti. Pozorovat mladé vědce bylo velmi inspirativní. Docházelo zde k řadě vzrušených diskuzí mezi jednotlivými účastníky, kteří se přišli podívat na postery svých konkurentů. Řadu z nich zaujaly práce ze zcela odlišného oboru, než ve kterém sami soutěží. Mezi diskutujícími jsme mohli zahlédnout také velké množství studentů MGO, kteří se na organizaci akce podíleli nebo i těch, které samotná přehlídka zaujala a kteří zde přišli načerpat inspiraci. Večer byli všichni opět v kině Mír odměněni za celodenní práci výborným rautem a kulturním vystoupením Simony Babčákové – One human show.

Nedělní dopoledne patřilo výletům do atraktivních lokalit okolí Opavy a Ostravy – zámek Hradec nad Moravicí, zámek v Raduni, Arboretum Nový Dvůr, Landek Park v Petřkovicích, Svět techniky Dolní Vítkovice a Národní památník II. světové války v Hrabyni. Ti, kteří se rozhodli necestovat za poznáním tak „daleko“, navštívili Slezské zemské muzeum nebo si zahráli aktivní hru – Poznej Opavu. Dle reakcí všech účastníků byly exkurze krásným zážitkem, všichni přicházeli zpět plni dojmů. Během nabitého dopoledne všem vyhládlo. Ve školní jídelně je proto čekalo opět velmi chutné jídlo. Tímto děkujeme našim šikovným kuchařkám za snídaně, obědy a večeře, které pro nás všechny v úmorných vedrech připravovaly.

Odpoledne pak patřilo slavnostnímu vyhlášení výsledků jednotlivých oborů. Kde jinde než v kině Mír. Sál byl plný společensky oděných účastníků a organizátorů SOČ. Na pódium účastníky přehlídky zvali prof. Ing. Jakub Fischer Ph.D. a Mgr. Jana Prošvicová. Vyhlašovali se vítězové jednotlivých oborů, kterým byly předány hmotné i finanční ceny z rukou významných hostů. Některé z účastníků (nemuseli to být vždy vítězové jednotlivých kategorií) čekala mimo cen i nabídka účasti např. na Letní škole nanotechnologií, dále nominace na zahraniční soutěže a nesoutěžní aktivity, návrhy na Cenu České hlavičky a Cenu Učené společnosti.

Mnozí nám poskytovali skvělou zpětnou vazbu, účastníkům se líbilo, že vše probíhalo hladce a v přátelské atmosféře a že vše bylo výborně připraveno jak na MGO, tak na SU. Organizátoři splnili své role nad očekávání. Za to jim patří obrovský obdiv, zejména Mgr. Blaženě Gebauerové, Mgr. Petru Kotrlovi, Mgr. Monice Klapkové, Davidu Slosarczykovi, doc. RNDr. Michalu Málkovi, Ph.D. a všem pomocníkům z řad pedagogického sboru MGO a SU, dále angažovaným studentům MGO a SU a zaměstnancům školní jídelny MGO.

Za obrovskou snahu, ochotu a připravenost všem organizátorům DĚKUJEME!

Na závěr bych ráda zmínila, že Středoškolská odborná činnost v roce 2020 proběhne v Mostě. Doufáme, že v 42. ročníku budeme i my mít své želízko v ohni a že se studenti Mendelova gymnázia dostanou na příčky vítězů.

Barbora Bitomská