Výlet i poučení na jeden zátah

Čtvrtého června jsme podnikli další z akcí v rámci alternativní výuky biologie. Koordinátor EVVO společně se 20 studenty 7.A navštívili ostravskou ZOO k osvěžení probrané látky o obratlovcích. K pozorování zvířat jsme využili i dalekohledů nově zakoupených z projektu EVVO, který ve škole probíhá s podporou MSK. Proto nebyla cílem jen zvířata, která ZOO záměrně chová, ale také druhy, které volně žijí na periferii ZOO, tedy v oblastech, které jsou zarostlé lesními společenstvy nebo mají mokřadní charakter.

Zejména v ranních hodinách bylo ideální, velmi příjemné a teplé počasí. S přibližujícím se polednem začalo ale všechny trápit vedro. K naší lítosti, i drobné ptactvo, na které jsme se chtěli nejvíce zaměřit, se stahovalo do hustých porostů a k jeho pozorování byla potřebná určitá dávka trpělivosti. Proto počet pozorovaných druhů byl v tomto případě nižší, než jsme očekávali. Přesto byla exkurze přínosná i příjemná a doplnila znalosti studentů. Zbývá dodat, že akce byla přiřazena k programu projektu Ekologie a ochrana ptáků.