Korporátní prostředí se může stát působištěm našich absolventů

Páteční výuka informatiky se nesla v duchu zajímavého besedování. Žákům 6. A přednášel Jiří Šiftař, který se do počítačové učebny přenesl prostřednictvím videohovoru ze svého mobilního telefonu. Z důvodu drobné časové neshody jsme Jiřího zastihli v čase příchodu do kanceláře, kdy se nám na pozadí projekce mihla kolosální katedrála Svatého Pavla v Londýně. Jeho další kroky nás dále vedly do jedné z výškových budov banky Lloyds, pro kterou pracuje.

Lloyds Banking Group je jedna z největších finančních společností ve Velké Británii, jež zaměstnává 75 tisíc lidí. Právě tento parametr ji řadí mezi příkladné korporátní společnosti. Jiří zde zastává pozici vedoucího designu. Je součástí přibližně dvousetčlenného oddělení, které vyvíjí software pro automatické sjednání komerčních půjček. A právě modely vývoje softwaru se staly stěžejním tématem páteční besedy. Přednášející žáky seznámil s pojmy, jakými například jsou Agile, Scrum, Epic, Stories atd. a zasadil významy těchto pojmů do celkového modelu vývoje. Také hovořil o důležitosti a významu jednotlivých pracovních pozic týmu, akcentoval tzv. „soft skills“, jež by měly být nepostradatelnou dovedností každého člena. Mimochodem mezi tyto dovednosti se řadí např. prezentační schopnosti, kritické myšlení, schopnost věcné argumentace, týmové spolupráce… kompetence, které se snažíme rozvíjet také u našich žáků. Jiří neopomněl zmínit model britských vysokých škol, které dbají na rozvoj výše zmiňovaných „měkkých dovedností“ a zprostředkovávají studentům besedy s odborníky z praxe, a to i v rámci odpoledních aktivit na kolejích.

Setkání s Jiřím Šiftařem hodnotím za velice podnětné, a to hlavně z důvodu, že žákům nabídlo vhled do současného fungování velkých korporátních firem, kde mnozí absolventi našeho gymnázia mohou v budoucnu pracovat. Těší mě i fakt, že jsme se s Jiřím dohodli na další spolupráci. Tou se rozumí seriál videokonferencí podobného ražení.

Autor příspěvku: Patrik Kavecký