TMF – dramatický souboj vyvrcholil naším vítězstvím

JEDEME REPREZENTOVAT ČR DO VARŠAVY!!!

Říci, že nám studenti opět udělali radost, je jen slabým vyjádřením emocí, které jsme prožívali při vyhlašování výsledků celostátního kola Turnaje mladých fyziků (TMF) nebo také The International Young Physicists’ Tournament (IYPT). Po postupu z březnového regionálního kola jsme si říkali, že náš mladý začínající tým ukázal, že má velký potenciál a obhájil v regionálním kole 1. místo.

Říci, že nám studenti opět udělali radost, je jen slabým vyjádřením emocí, které jsme prožívali při vyhlašování výsledků celostátního kola Turnaje mladých fyziků (TMF) nebo také The International Young Physicists’ Tournament (IYPT). Po postupu z březnového regionálního kola jsme si říkali, že náš mladý začínající tým ukázal, že má velký potenciál a obhájil v regionálním kole 1. místo.

Přišlo kolo celostátní a z naší čtveřice fyziků (Bára Adamová, 2. C, Anička Aronová, 1. D, Karel Chwistek, 2. C a Petr Skupien ze 6. A) se stala trojice. Vypadl Karel Chwistek, který se ve stejné době účastnil matematického soustředění, nutné podmínky pro účast v mezinárodní matematické olympiádě. Musel se rozhodnou mezi dvěma prestižními soutěžemi. Nakonec si Karel vybral matematiku, kde je jeho role nezastupitelná. Je vidět, že udělal dobře, neboť byl vybrán do mezinárodního kola MO a pojede reprezentovat ČR do zahraničí.

A právě tehdy zafungovala úžasná soudržnost našich studentů, kteří jsou pro fyziku zapálení a nenechali soutěžící tým „na holičkách“. Do soutěže naskočili Tomáš Wolf ze 3. D a maturant Jakub Domes, kteří mají za sebou úspěchy v TMF ze Singapuru (stříbro) a Číny, kde loni vybojovali bronz.

Kromě nich se našli ještě další studenti, kteří měli chuť fyzikálně experimentovat a pomoci týmu. Tito studenti na výsledkových listinách nejsou, ale jejich pomoc a přínos je obrovský. Moc děkujeme Vojtovi Kryšpínovi a Tomáši Dostálovi z 8. A, kteří si našli čas v předmaturitním shonu, a Honzovi Stoklasovi ze 3. D, jehož jméno najdete na našich stránkách v souvislosti jinými úspěchy. A v neposlední řadě připomeňme pomyslnou pupeční šnůru, kterou jsme stále propojeni s našimi absolventy a strůjci úspěchu v TMF v Singapuru a v Pekingu – Pavlem Štěpánkem (studentem medicíny v Brně) a Davidem Wittkem (studentem VUT v Brně). Tato vzájemná spolupráce všech studentů má stejnou cenu jako úspěchy, kterých dosáhli. Nás, vyučující, tato skutečnost obzvlášť hřeje u srdce.

Celé měsíční snažení vyústilo ve fantastický úspěch – naše sedmé vítězství a reprezentace na mezinárodním poli v TMF. Průběh turnaje byl velmi napínavý až do samotného konce a do posledního bodování nebyl znám vítěz.

A kam nás vítr na mezinárodní souboj TMF zavane tentokrát? Nemáme to daleko, protože se světové finále koná ve Varšavě v době od 6. – 13. července 2019.

Práce našim studentům v žádném případě nekončí. Je toho ještě mnoho, co musí dodělat, vypilovat a vylepšit. Spolupráci a možnost využití odborných pracovišť jim nabídli jako každoročně členové odborné poroty – prof. Tomáš Opatrný a doc. Jiří Tuček z PřF UP Olomouc, Dr. Hynek Němec a Dr. Zdeněk Janů z České akademie věd, manželé Panošovi (Dr. Stanislav Panoš je našim zástupcem v mezinárodním výboru TMF – IOC IYPT), doc. Šimon Kos ze ZČU Plzeň. Samozřejmě jsou studentům otevřeny i fyzikální prostory Slezské univerzity, kterou v porotě zastupovali Dr. Martin Blaschke, Dr. Filip Blaschke a Dr. Arman Tursunov.

Děkujeme představitelům statutárního města Opavy, paní náměstkyni primátora Bc. Haně Brňákově a panu primátorovi ing. Tomáši Navrátilovi, že přišli naše studenty podpořit. Moc si vážíme toho, že si ve svém nabitém programu našli čas pro naše soutěžící. Na tomto místě je nutné připomenout, že kromě morální podpory byla důležitá i podpora finanční, o kterou se zasloužil Moravskoslezský kraj, Statutární město Opava a Jednota českých matematiků a fyziků se sídlem v Praze. Bez ní by se tato akce nemohla vůbec uskutečnit.

O hladký průběh soutěže a celou organizaci celostátního kola se skvěle postarala RNDr. Zuzana Baďurová a její nezastupitelní pomocníci, studenti z 2.B, kteří pomáhali i s organizací celé soutěže a kteří také přispěli k pohodě všech zúčastněných.

Děkujeme všem! Vítěznému týmu gratulujeme a přejeme úspěch ve Varšavě.