Podvodníci uspěli aneb z Prahy jsme přivezli „zlato“

Tým chemiků ve složení Eva Šupolová, Johan Paul (oba 6.A) a Jan Stoklasa (3.D) pod vedením Zdeňky Hanzlíkové vymysleli podvod, kdy vyráběli zlato z vodných roztoků mědi a hliníku podle rovnice Cu + Al = Au + Cl. Bohužel televize ChemTV v investigativní reportáži odhalila, že se nejedná o zlato, ale o jodid olovnatý. Po úspěšném postupu do finále soutěže ChemQuest, konajíc se 25. dubna 2019 v Praze na VŠCHT, kde museli pokus předvést naživo před odbornou porotou, obsadili 1. místo v kategorii SŠ v ČR. Finále se účastnilo 10 týmů a celé soutěže přes 40 skupin v obou kategoriích.

Soutěž ChemQuest je popularizační soutěž v chemii. V první části mají soutěžící za úkol natočit dvouminutové video na zadané téma daného ročníku. Letošní téma pro SŠ kategorii bylo Chemie a kovy a naši chemici se účastnili s pokusem nazvaným Velkolepý podvod, kde připravovali již zmíněné „zlato“. Ve finále mají účastníci 10 minut na realizaci pokusu. Hodnotí se nejen zábavnost, ale také chemická správnost, bezpečnost práce či hlubší znalosti dané problematiky. Po předvedení experimentu soutěžící musí zodpovědět odborné dotazy poroty. Studenti získali hodnotné ceny a pro školu vybojovali 7000 Kč na pomůcky do chemické laboratoře.

Této soutěže se týmy z MGO účastní pravidelně, kdy za 7 proběhlých ročníků se naše týmy dostaly do finále hned 6×, a to poměrně úspěšně, obsazujice často medailové pozice. Do letošního ročníku soutěže se rovněž zapojily dva týmy v kategorii ZŠ, ale bohužel nepostoupily do finále.

Vlastní soutěži předcházela dlouhá a náročná příprava nejen v hodinách chemie.

 

Autor příspěvku: Jan Stoklasa