Studenti se představili ve školní přehlídce SOČ

Ve středu 20. března 2019 proběhla u nás školní přehlídka 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti. SOČ je nejobsáhlejší soutěží, kterou organizuje MŠMT. Soutěžící mohou vytvořit odbornou práci v nejednom z 18 soutěžních oborů, jak dokládá Jan Stoklasa z 3. D, který obhajoval 2 práce – jednu v oboru č. 9, ve které se snažil optimalizovat dopravní obsluhu v obci Slavkov a druhou obhajoval v oboru č. 2 chemie, kterou řešil v laboratoři na UK v Praze s názvem Voltametrické stanovení pyrithionu zinečnatého, který je obsažen například v šamponu proti lupům.

Tomáš Wolf z 3. D v loňském ročníku obhajoval také 2 práce, se kterými se dostal až do celostátní přehlídky. Letos vytvořil práci s názvem Analýza zvuku opavských varhan, kterou porotě představil vlastní hudební nahrávkou na tomto královském nástroji a zařadil ji do oboru č. 15, teorie umění. Také Klára Mořkovská ze 4. B byla loni v celostátním kole s prací v oboru 15. Letos se rozhodla ve své práci „Vztah Ernesta "Che“ Guevary a Fidela Castra na pozadí Karibské krize" v oboru č. 16 historie vysvětlit revoluční události na Kubě. Johan Paul ze 6. A se nám pokusil vysvětlit peripetie při tvorbě stolní hry s názvem Geometric tycoon. Která je „hratelná“ a je na ni pyšný. Práci přeřadil do oboru 12 tvorba učebních pomůcek. Je logická hra, ve které je obsažena chemie, ekonomika i matematika.

Porotu, která prostudovala jejich práce, měla připomínky a připravila dotazy, tvořili: Milan Kořínek, Zdeňka Hanzliková, Gabriela Onderková a Blažena Gebauerová.

Co říct na závěr? Máme mezi našimi studenty schopné mladé vědce, kteří jsou ochotní věnovat svůj mimoškolní čas bádání, sepsat podle pravidel, která najdete na http://www.soc.cz/ odbornou práci a tu obhájit před odbornou porotou, umět reagovat a odpovědět i na méně příjemné otázky.

Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí v okresní přehlídce, která proběhne 4. dubna na naší škole. Tam se utkají s konkurenty z jiných SŠ a nejlepší z nich mohou postoupit do krajské přehlídky. Ta bude na VŠB TU v Ostravě 10. května. Vítězové každého oboru postoupí do celostátní přehlídky, která proběhne letos na naší škole 14. – 16. června. Do Opavy se sjede přibližně 300 soutěžících a 90 porotců z celé ČR. Budeme našim studentům držet palce, aby byli mezi nimi!

Blažena Gebauerová, předsedkyně okresní komise SOČ