připravujeme se na dárcovství

Další skupina studentů biologického semináře 3. ročníků navštívila Hematologicko-transfúzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Všechny tyto exkurze jsou součástí 2. ročníku školního projektu DARUJEŠ? NE?! MY … ANO!

V nemocnici se nám věnovaly především Mgr. Simona Kudlíková a Mgr. Šárka Lučná. Na oddělení jsme se díky nim blíže seznámili s tím, co některé z nás čeká v příštím týdnu. Někteří naši studenti již dobrovolné dárcovství krve mají za sebou. Zvládli to stejně dobře jako řada našich absolventů z minulého roku. Právě minulý školní rok jsme s tímto krásným projektem začali. Že si HTO SNO váží naší angažovanosti, jsme mohli vidět i na oddělení. Hned u vchodu jsou na nástěnce motivační plakáty, které naši studenti tvořili minulý rok.

Mendelovo gymnázium v Opavě není pouze škola, která se snaží své studenty vzdělávat (mimochodem, opakovaně patříme k nejlepším školám v MSK), ale snaží se i o to, aby mendlákům ukázala, jak se dá pomoci druhým, což dokazuje nejenom tento projekt, ale i řada sbírek (potravin, oblečení, hraček, hygienických potřeb aj.) pro potřebné. Věřím, že začneme-li myslet na ostatní již v tak mladém věku, je velká šance, že v tom budeme pokračovat i v dospělosti. Na závěr použiji slova mé kolegyně … pokud můžeme, pomozme těm, kteří neměli tolik štěstí jako my. Takže pokud máte více jak 50 kg a jste starší 18–ti let, přidejte se k nám a pojďte darovat právě do Slezské nemocnice v Opavě.

Barbora Bitomská