DARUJEŠ? NE?! MY … ANO!

Mendlácká kampaň DARUJEŠ? NE?! MY … ANO! je v plném proudu. Naši studenti ji přejmenovali na Studentské krvebraní. Tento název je skutečně trefný. Celá kampaň bude totiž zakončena hromadným darováním krve, na které si již nyní „upsalo“ okolo 50 plnoletých studentů našeho gymnázia. Toto číslo nám udělalo velikou radost. Jsme nadšeni, že se studenti nebojí zapojit a darují to nejcennější, co mají … vlastní krev.

A ještě cennější je, že se tak rozhodli dobrovolně a zcela bez nároku na finanční odměnu, kterou některá odběrná místa nabízejí. Jsme hrdí na to, že pomáhají Hematologicko-transfúznímu oddělení Slezské nemocnice v Opavě. A že tato „mladá krev“ pomůže pacientům v našem regionu.

A že nejsme hrdí pouze my, dokazují i slova pana primáře HTO SNO.

Vážená paní ředitelko,

chtěl bych vyjádřit velké uznání a pochvalu za aktivitu paní profesorky Mgr. Barbory Bitomské ve prospěch bezplatného dobrovolného dárcovství krve!

Spolupráce našeho transfuzního oddělení Slezské nemocnice v Opavě s Vaší školou skrze paní profesorku je vskutku nadstandardní, příkladná, přináší nám nejen nové mladé dárce krve a dobrovolníky do registru dárců kostní dřeně, ale i velkou naději do budoucna našich pacientů, že dárců bude v našem regionu dostatek!

Děkujeme za možnost přednášek a diskuzí na hodinách biologie a chemie studentům 3. a 4.ročníků na téma dárcovství krve. Jsem osobně velmi nadšen z kreativity Vašich studentů, kteří připravili velmi pěkné emotivní plakáty na téma proč je třeba darovat krev.

Vítáme i možnost exkurzí v rámci biologických seminářů na naší „transfuzce“, kde se několik desítek Vašich žáků rozhodlo později přijít a svou krev darovat. Vaši studenti jsou svým statečným nesobeckým postojem příkladem i ostatním vrstevníkům a patří jim velký dík!

S úctou a srdečným pozdravem

MUDr.Lukáš Stejskal
primář Hematologicko-transfuzního odd. Slezské nemocnice v Opavě, p.o.

Na ukázku našich některých letošních motivačních plakátů se můžete podívat ve fotogalerii.

Barbora Bitomská