NAHLÉDNUTÍ DO TAJŮ PATOLOGIE A TOXIKOLOGIE

Studenti MGO navštívili během měsíce listopadu Fakultní nemocnici v Ostravě. Abychom byli přesní, zamířili na Ústav soudního lékařství a poté na prohlídku toxikologické laboratoře. Exkurze byla určena studentům maturitního ročníku, kteří mají zájem o studium medicíny a přírodovědných oborů. Velmi nás těšilo, že je o tento druh exkurze nevídaný zájem. Vzhledem ke kapacitě pracoviště jsme se však rozhodli vzít „pouze“ 44 studentů, kteří do Ostravy zamířili ve dvou etapách.

Pokaždé jsme z Opavy odjížděli velmi brzy, samotná akce vždy začínala ve FNO v 7.00 hodin ráno. Na ÚSL nás přivítal tým MUDr. Petra Handlose, Ph.D. Pan doktor Handlos je jedním z našich úspěšných absolventů. Ve FNO nyní plní funkci zástupce přednosty a je jedním z lékařů, kteří přednášejí na Katedře intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Naši absolventi jej mohou znát z červnových přednášek ze Dne zdraví, které byly vždy určeny studentům 3. ročníků.

Během samotné exkurze jsme se dozvěděli od pana doktora Handlose spoustu zajímavých informací, byl prostor na řadu dotazů, na které jsme získali nečekaně upřímné odpovědi. Překvapilo nás, že ÚSL zajišťuje soudně-lékařský servis pro celou oblast Moravskoslezského kraje, což je asi 1,25 milionu obyvatel. Hlavní náplní jejich práce je provádění zdravotních a soudních pitev, díky špičkově vybavené toxikologické laboratoři také kompletní toxikologický servis s analýzou širokého spektra látek včetně drog. Jen pro zajímavost … ročně se na ÚSL Ostrava provede přibližně 1 200 pitev, 3 000 toxikologických vyšetření a 4 000 vyšetření krve na přítomnost alkoholu. O práci v toxikologické laboratoři jsme se dozvěděli nejvíce z úst RNDr. Petra Kurky, CS.c., který rovněž přednáší na lékařské fakultě OU. Pan doktor Kurka nám věnoval svůj čas, ukázal nám technické vybavení laboratoří, seznámil nás s analytickými metodami, pomoci kterých detekují přítomnost daných látek v biologickém vzorku. Naše studenty samozřejmě zaujaly i „historky z podsvětí“. Právě propojení praktických informací s teorií nám ukázalo, jak zajímavou a důležitou práci odvádí všichni zaměstnanci Ústavu soudního lékařství.

Ještě jednou velice děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas studentům našeho gymnázia. Velice si toho vážíme.

Barbora Bitomská