promluv k světu bublinou

I v letošním roce se našlo několik nadšenců, kteří se zapojili do ekologické komiksové soutěže „Promluv k světu bublinou!“, kterou pořádá organizace Adra, o.p.s.. Jednalo se o studenty maturitního ročníku ekologického semináře a žáky třídy 2. A.

Paní učitelka Bitomská tuto soutěž brala jako součást výuky ekologie a přírodopisu. Díky tomu byly do soutěže zaslány necelé tři desítky prací.

Hlavním úkolem bylo vytvořit zajímavý komiks na téma Cílů udržitelného rozvoje. Budeme rádi, když se nám podaří navázat na úspěch loňského ročníku, kdy se děvčatům, Evě Kotrlové a Valentýně Trněné, podařilo zaujmout porotu svým podáním tématu Život ve vodě, za které si odnesly 1. místo. I letos čeká na vítěze řada zajímavých cen.

A jak se svého úkolu zhostili studenti Mendelova gymnázia letos, se můžete přesvědčit sami. Vybrané výtvory naleznete ve fotogalerii článku nebo v kopiích na nástěnce vedle biologické laboratoře.

Všem soutěžícím přejeme mnoho štěstí.

Barbora Bitomská