přírodopis trochu jinak

S blížícím se koncem školního roku jsme věnovali 3 vyučovací hodiny přírodopisu krapet jiné činnosti. V 1. A jsme dokončili tématiku členovců. Vyrazili jsme na přírodovědnou vycházku do parku v blízkosti gymnázia, kde jsme sbírali jednotlivé zástupce, nejčastěji však ze skupiny hmyzu.

Pozorovali jsme jejich tělesnou stavbu a snažili se správně určit, o který druh se jedná. V následující hodině jsme propojili přírodopis s výtvarnou výchovou. Žáci dostali za úkol nakreslit jednoho ze zástupců členovců (v krajním případně ostnokožců). Obrázek měl znázorňovat charakteristickou vlastnost daného druhu, která by byla patrná při prvním pohledu na výtvor. Řadě „prvňáčků“ se to povedlo na jedničku. Proto nebyl problém rozpoznat zástupce a uhádnout charakteristiku na první pokus. V poslední hodině pak přišla na řadu čeština. „Prvňáčci“ si mohli vybrat libovolnou formu zpracování. Nejčastěji to byla báseň, povídka nebo pohádka. Na příklady jejich úsilí se podívejte v galerii.

 

Barbora Bitomská