Johanna G. Mendela bychom potěšili

V úterý 20. března 2018 jsme uspořádali již 19. ročník Dne Johanna Gregora Mendela. Připomněli jsme si jeho významný přínos vědě, pro který si ho dodnes váží celý svět i my, věda, která se dnes nazývá genetika. Každoročně zveme na tento den zajímavé vědce, kteří nám alespoň trošku přiblíží, čím se zabývá současná věda. Letos byl naším hostem Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D., vedoucí pracovník vědecké skupiny Ústavu experimentální botaniky AV ČR z Prahy, který se zabývá využitím virů pro produkci rekombinatních proteinů v rostlinách. Nám se představil v rámci programu „Nebojte se vědy.“

Přednesl dvě přednášky pro 2 skupiny studentů. První se týkala GMO, geneticky upravených organismů, u kterých byl změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových technologií (genového inženýrství). Překvapením pro nás bylo, že takových rostlin není mnoho, na 98% půdy celého světa se z nich pěstuje jen kukuřice, soja, bavlník, řepka olejka a přibude řepa cukrovka. Všechny tyto plodiny jsou geneticky upravené pouze k rezistenci k vůči hmyzím škůdcům a herbicidům. Internet je zavalen desinformacemi o škodlivosti potravin, které se z nich vyrábějí. V ČR se s touto úpravou setkáme jen u řepky olejky, olej z ní je zbaven hořčin. Pokud nosíme bavlněná trička, tak ta jsou z geneticky upravené bavlny.

Druhá přednáška měla název Rostlinný virus: špatný pán, dobrý sluha. Na obrázku vidíme, jak viry mohou krásně zbarvit květ tulipánu, bez lidského přičinění. Jeho cibulka je na trhu v Holandsku velmi drahá. V současné době se vědci v ÚEB AV ČR mj. zabývají tím, jak vložit viry do rostlinného genomu tak, aby vyráběly farmaceuticky využitelné proteiny. Ty by nás mohly léčit pouhou konzumací. Vytvoření vakcíny rostlinou je jen první krok, jak by se daly viry využít. Přejeme vědcům hodně úspěchů a děkujeme za obohacení našeho poznání.

Blažena Gebauerová