MENDLÁCI V MŠ KOBEŘICE

Studenti druhého ročníku chemického semináře v rámci úkolu CO2 ligy navštívili MŠ v Kobeřicích, aby děti seznámili s úlohami jednotlivých složek záchranného systému během mimořádných událostí. Do jaké míry byly děti z MŠ do aktivit zapojeny, se můžete podívat v následujícím videu.

 

Aby byla celá akce pro děti zajímavější přišli jsme v kostýmech – voják, policistka, hasič a hasička, lékařka a sestřička. Připravili jsme si 3 stanoviště, na kterých byla představena jejich činnost. Na stanovištích děti plnily jednotlivé úkoly – obvazování, poslouchání srdeční činnosti, překážková dráha se střelbou na terč, hašení požáru, hledání cesty hasičského sboru k hořící budově a následné vybarvování obrázků a chování během povodňových stavů. Děti byly velmi milé, pohotové a bezprostřední. Za dopoledne plné zábavy si pro nás připravily písničku, kterou nám zazpívaly. Po písničce následovalo posezení v kroužku a děti mohly klást otázky, na které se zapomněly zeptat během aktivit.

Mendelovo gymnázium pravidelně spolupracuje se základními školami Opavy a okolí, připravuje si pro ně edukační programy a zábavná odpoledne. Nyní se také zaměřujeme na spolupráci s dětmi předškolního věku a seznamujeme je zábavnou formou s různými tématy a stejně jako pro žáky ZŠ tvoříme vzdělávací aktivity.

Barbora Bitomská