Přírodovědná soutěž 2017

Dne 15. 12. 2017 zorganizovali učitelé a studenti Mendelova gymnázia již 9. ročník „Přírodovědné soutěže“ určené pro žáky 9. tříd základních škol okresu Opava.

Jedná se o soutěž, kde si žáci ze základních škol ověří své znalosti z fyziky, chemie, biologie a ekologie. Součástí jsou vědomostní testy a praktická laboratorní cvičení.

V letošním školním roce se přihlásilo celkem 24 tříčlenných týmů celkem z 16 základní škol opavského okresu. Hlavním vedoucím organizačního týmu byla paní Mgr. Hana Bartošíková. Velké poděkování patří sponzorům této soutěže, kterými byli Statutární město Opava, SEMIX PLUS, spol. s. r. o, Lesy ČR, s. p. a rodiče našich studentů. Poskytli hodnotné dary pro vítězná družstva. Tato akce byla součástí školního projektu Badatelský deník.

Po sečtení všech bodů získal třetí místo tým s kapitánkou Agátou Krajíčkovou ze ZŠ Otická, druhý byl tým s kapitánkou Michaelou Koutnou ze ZŠ Vrchní a vítězem celé soutěže se stal tým s kapitánem Františkem Gureckým ze ZŠ Otická.

Součástí hodnocení byla také videa v tomto roce s chemickou tématikou. Z celkového počtu 12 zaslaných chemických video pokusů se nejlépe umístil tým ze ZŠ Vrchní s pokusem filtrace přes aktivní uhlí s kapitánem Janem Pchálkem.

Za celý organizační tým soutěže blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na nové soutěžící v příštím již 10. ročníku přírodovědného klání.